Radi bi vas seznanili z razvojno vizijo, saj smo kot gostinski obrat vključeni v program Zeleni ključ s certifikatom, ki predstavlja standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.

S pridobitvijo certifikata Green Key – vodilnega standarda za odličnost na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji – ter s podpisom Zelene politike slovenskega turizma in Zaveze za trajnostno gastronomijo Slovenije je gostilna Repolusk izpolnila pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Cuisine/Accommodation, kar jo bo tudi formalno umestilo kot okolju in družbi prijazno restavracijo/nastanitev na slovenskem, evropskem in globalnem trgu.

V gostilni Repolusk smo tesno povezani z naravo in okoljem, ki nas obdajata. Zavedamo se, kako odvisni smo od njunih darov, ki jih sprejemamo s hvaležnostjo in skrbjo odgovornega gospodarja.

Pri vsakodnevnih dejavnostih se trudimo delovati zeleno, skladno z okoljsko politiko, kateri smo se zavezali za trajnostni in okolju prijazen razvoj.

Za doseganje te zaveze bomo tudi v prihodnje:

  • vključili skrb za okolje v vse naše aktivnosti,
  • učinkovito upravljali z vodo, energijo, surovinami in drugimi viri,
  • preprečevali in zmanjšali vplive na okolje z najboljšimi tehnikami in ukrepi,
  • redno spremljali vplive na okolje,
  • izobraževali in usposabljali zaposlene za večjo okoljsko zavest,
  • obveščali zaposlene in zainteresirane o stanju in dosežkih na področju ravnanja z okoljem,
  • zagotavljali skladnost z zakonskimi in drugimi zahtevami,
  • spodbujali odgovoren odnos do okolja pri naših gostih in dobaviteljih,
  • z določitvijo okoljskih ciljev in programov izboljševali stanje v okolju,
  • širili okoljsko zavezanost med zaposlenimi in gosti.

Naša prizadevanja za ohranjanje čistega okolja in zmanjševanje vplivov naših dejavnosti smo združili v celovit sistem ravnanja z okoljem. Ta sistem vključuje ciljno usmerjeno obvladovanje okoljskih vplivov turistične dejavnosti z namenom zmanjšanja negativnih vplivov na okolje ter omogoča izpolnjevanje zavez iz okoljske politike.

 

Splošno o programu Green Key

Green Key – standard odličnosti

Green Key je vodilni mednarodni standard za okoljsko odgovornost in trajnostno delovanje v turistični industriji. Ta prestižni trajnostni certifikat pomeni zavezanost podjetij k spoštovanju strogih kriterijev, ki jih določa Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Certifikat Green Key zagotavlja gostom, da z izbiro certificiranega obrata neposredno prispevajo k varovanju okolja. Obrati ohranjajo visoke okoljske standarde z natančno dokumentacijo in rednimi kontrolnimi pregledi. Certifikat Green Key lahko pridobijo hoteli, hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi, počitniški parki, kongresni centri, gostinski obrati in turistične atrakcije.

Izobraževanje

Program Green Key daje velik poudarek obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijazne ukrepe, ki jih izvajajo v obratih. Zagotavlja, da je osebje dobro informirano in ustrezno usposobljeno za izvajanje trajnostnih praks.

Inovativnost

Program Green Key nenehno išče nove trajnostne metode poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom zmanjšanja porabe virov in količine odpadkov, s čimer zmanjšuje vpliv na okolje in poslovne stroške.

Dodana vrednost

Ker so gostje vse bolj ozaveščeni o okoljskih vprašanjih, postajajo pozitivne okoljske prakse vedno pomembnejše pri izbiri namestitev ali poslovnih potovanj. Green Key simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, kar je za potencialne goste zelo privlačno.

Promocija

Pridobitev certifikata Green Key pomeni dodatno promocijo za obrat, saj potencialnim gostom sporoča, da obrat izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno in učinkovito izboljšuje svoje trajnostno poslovanje.

Cilji programa

Program Green Key si prizadeva povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih praks, zmanjšati porabo virov ter dvigniti ozaveščenost in spremeniti vedenjske vzorce vseh deležnikov v turistični industriji.

Več o programu

Podrobnosti o programu Green Key in drugih okoljskih informacijah so dostopne na mednarodni spletni strani www.greenkey.global in nacionalni spletni strani www.zelenikljuc.si.

Bodite tudi vi del te čudovite zgodbe sodelovanja z naravo!

www.zelenikljuc.si