6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

GOSTILNA REPOLUSK, Janez Repolusk s.p.

Lokacija naložbe: Srednji Dolič 1, 2382 Mislinja

Naložba obsega:

– Ureditev enostavnega objekta – terasa z okolico. Postavitev terase na južnem delu objekta, ograje in poti ob njej.

– Ureditev enostavnega objekta – mala komunalna čistilna naprava.

– Nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav, ki je nameščena na južni in severni terasi.

 

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega kmetijskega sklada (www.eu-skladi.si).

Naložba se izvaja v okviru ukrepa M6: Razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020, podukrepa M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program podeželja 2014–2020 (www.program-podezelja.si/